Missió

Donar continüitat, sentit i suport al projecte de vida de cada persona usuària.


Visió

Contribuir, mitjançant la nostra feina, a fer del món un lloc on TOTES les persones puguin desenvolupar-se en llibertat.


Valors

Respecte, humilitat, professionalitat, innovació i personalització.