La FPVT (Fundació Privada Vella Terra) desenvolupa les activitats especificades a l’Article 6 dels seus Estatuts.

 

Article 6. Activitats.

Per la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa determinades activitats que el Patronat considera necessaries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb  el que hi ha establert a la normativa sobre fundacions.

Concretament, a fi de portar a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació:

 • Atenció a persones dependents.
 • Inverteix en les pròpies obres socials de la Fundació de caràcter assistencial.
 • Coordinació amb altres agents implicats.

Aquestes activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de portar a terme segons les normes que les regeixen específicament, mitjançant l’obtenció, en el seu cas, dels permisos o llicències pertinents.”

En concret i actualment, en el marc de l’atenció a persones dependents, l’activitat s’ha desplegat en les següents àrees:

 • Residències assistides per a persones grans
  • Pròpies de la Fundació Privada Vella Terra
  • En gestió delegada (Generalitat de Catalunya)
 • Centres de Dia per a persones grans
  • Propis de la Fundació Privada Vella Terra
   • Amb places privades
   • Amb places col·laboradores per part de la Generalitat de Catalunya
  • En gestió delegada (Generalitat de Catalunya), tot places de caràcter públic
 • Residències per a persones amb discapacitat intel·lectual
  • Pròpies de la Fundació Privada Vella Terra
   • Amb places concertades per part de la Generalitat de Catalunya
  • En gestió delegada (Generalitat de Catalunya), tot places de caràcter públic
 • Entitat tutelar